Slovenský inline alpin je zaradený ako športové odvetvie pod Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom. 
viac na: www.sias-svk.com

Pre viac informácii :