KESELÝ TEAM
športový klub inline alpin

Dotácia zo štátneho rozpočtu 2018

KESELÝ TEAM prijal zo štátneho rozpočtu v mesiaci marec 2018 spolu sumu 588 EUR.

Použitie dotácie:    45,00 EUR licencia svetový pohár 2018 (3x)

                             389,94 EUR letenky Viedeň-Madrid a späť (3x)

                               24,00 EUR licencia CILA Cup 2018 (3x)

                               36,00 EUR štartovné CILA Cup Turnov 2.6.2018 (3x)

                               45,00 EUR štartovné WC Turnov 3.6.2018 (3x)

Priebežné čerpanie dotácie :

KESELÝ TEAM v roku 2017 prijal dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 565 EUR prostredníctvom SRZ.