KESELÝ TEAM
športový klub inline alpin

DOTÁCIA zo štátneho rozpočtu v roku 2019

KESELÝ TEAM prijal zo štátneho rozpočtu k 9.5.2019 spolu sumu 814,50 EUR.

Priebežné čerpanie dotácie v roku 2019:


KESELÝ TEAM v roku 2018 prijal dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 1176 EUR prostredníctvom SRZ.

Čerpanie dotácie 2018:

KESELÝ TEAM v roku 2017 prijal dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 565 EUR prostredníctvom SRZ.