KESELÝ TEAM
športový klub inline alpin

Dotácia zo štátneho rozpočtu 2018

KESELÝ TEAM prijal zo štátneho rozpočtu k 31.10.2018  spolu sumu 1176 EUR.


Čerpanie dotácie 2018:

KESELÝ TEAM v roku 2017 prijal dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 565 EUR prostredníctvom SRZ.