KESELÝ TEAM
športový klub 

Základné informácie o športovom klube KESELÝ TEAM:

Športový klub KESELÝ TEAM prijal 

v roku 2018 dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 1176 EUR