Členovia
KESELÝ TEAM

Športovci:

Lenka Keselá, 9.1.1998

Barbora Liptáková, 12.12.1997

Šimon Lipták, 3.1.2001

Zuzana Keselá, 13.7.2001

Funkcionári:

Vojtech Keselý, predseda klubu